CONDICIONS D'ÚS


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic (LSSI-CE) CONSELL INSULAR DE MENORCA, informa que és titular del lloc web
http://escoladadults.menorca.es/. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, CONSELL
INSULAR DE MENORCA informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és CONSELL INSULAR DE MENORCA, amb CIF S0733002J i domicili social a
PLAÇA BIOSFERA, 5 07703, MAÓ (ILLES BALEARS - ESPANYA), durant la vigència de l'contracte subscrit amb els
anunciants SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA, amb CIF A07543739 i domicili social a MIGUEL
D'VERI, 36 07703, MAÓ (ILLES BALEARS - ESPANYA) Inscrita en el Registre Mercantil de les Illes Balears Tom 36, Foli
141 Full IM 1887 i Inscripció 1º. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és
serveiseducatiusmenorcasa@gmail.com i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA amb CIF
G07220064 i domincilio en CARRER MIGUEL DE VERI, 36 07703 MAÓ (ILLES BALEARS - ESPANYA) La direcció de
correu electrònic de contacte amb l'Associació és aeamenorca@gmail.com
Usuari i règim de responsabilitats.

La navegació, accés i ús pel lloc web de CONSELL INSULAR DE MENORCA confereix la condició
d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CONSELL INSULAR
MENORCA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la
corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CONSELL INSULAR DE MENORCA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i
dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats
per CONSELL INSULAR DE MENORCA per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts
pel web.
• L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CONSELL INSULAR DE MENORCA
contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons
costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels
drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

CONSELL INSULAR DE MENORCA no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals el
usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas
procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs
aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CONSELL INSULAR DE MENORCA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar
qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. en conseqüència, CONSELL INSULAR DE MENORCA no es fa responsable, en cap cas, dels
eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

CONSELL INSULAR DE MENORCA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de el lloc web, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través de la seva lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'
informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de SERVEIS
EDUCATIUS DE MENORCA SA, amb CIF A07543739 i domicili social a MIGUEL DE VERI, 36 07703,
MAÓ (ILLES BALEARS) i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA amb CIF G07220064 i
domincilio en CARRER MIGUEL DE VERI, 36 07703 MAÓ (ILLES BALEARS - ESPANYA), amb la finalitat de poder
facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la
normativa vigent, SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE
MENORCA informen que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per
complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació
contractual que mantenim amb vostè.

SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA
informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ
D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè
aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir
els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a l'
tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'correu electrònic SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA: serveiseducatiusmenorcasa@gmail.com ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA: aeamenorca@gmail.com

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL

(Secure Sockets Layer) El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA, ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA i l'usuari. SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA disposen d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix

Propietat intel·lectual i industrial

CONSELL INSULAR DE MENORCA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de
propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de
colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu
funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CONSELL INSULAR DE MENORCA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CONSELL INSULAR MENORCA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los,
copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i
quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari s'haurà d'abstenir d'
suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués
instal·lat a les pàgines de CONSELL INSULAR DE MENORCA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CONSELL INSULAR DE MENORCA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o
penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o pel
incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori
espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. CONSELL INSULAR DE MENORCA té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

 
Maó Ciutadella Alaior Es Mercadal Sant Lluis Es Migjorn Es Castell Ferreries CIME CAIB
Contacte
Si teniu qualsevol dubte ens podeu contactar per aquesta via.
Noticies i actualitat
Enllaços
Menu